Przewierty Sterowane

Przewierty Sterowane

Świadczymy usługi w zakresie horyzontalnych przewiertów
sterowanych oraz przecisków pod drogami w zakresie technologii bez wykopowej. Wykonujemy pojedyncze zlecenia polegające na przedostaniu się  pod przeszkodami takimi jak drogi, chodniki, nasypy  kolejowe itp..

Przy zastosowaniu technologii bez wykopowej nie ma potrzeby przywracania kosztownej regeneracji nawierzchni . Korzystając z metody przewiertu sterowanego przyspieszasz realizację projektu, unikasz wykonania zbędnych rozkopów dzięki czemu unikasz kosztów przywrócenia terenu do stanu pierwotnego oraz ograniczenia ruchu przy przekraczaniu szlaków komunikacyjnych dróg i chodników.

Technologie bez wykopowe przestały być usługami kosztownymi i śmiało mogą konkurować cenowo z tradycyjnymi metodami prac. istotny wydaje się też aspekt ekologiczny, ponieważ przewierty sterowane nie ingerują w środowisko naturalne co może być decydujące przy wyborze metody realizacji zadań

 Wykonujemy usługi  na potrzeby:

telekomunikacji

wodociągów

kanalizacji

energetyki

gazownictwa

Wszystkie nasze prace objęte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności materialnej
za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas robót ziemnych

 Prace wykonujemy wedle ściśle ustalonych terminów.

KONTAKT

ARTEL
Arkadiusz Abramczyk

ul. Nadwiślańska 29 
83-110 Knybawa
NIP 593-100-49-13

 

602 611 346
604 425 188

Wyślij wiadomość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych